บ้าน / ข่าวประชาสัมพันธ์

อะไรคือแบริ่งคอมโพสิต

The china composite bearing is one of the oil-free lubrication bearings. The product is based on high-quality low-carbon steel backing and the surface is sintered with a lead-tin bronze alloy. The composite bearing has been sintered and densely rolled for several times to form a copper and steel integrated double Rolled metal strip. It has the characteristics of high bearing capacity, impact resistance, high temperature resistance, and strong self-lubricating ability. It is especially suitable for heavy loads, low speeds, reciprocating or swinging situations where it is difficult to lubricate and form an oil film, and it is not afraid of water wash and other acid erosion. And scouring.

เนื่องจากวัสดุเหล็กคาร์บอนต่ำมีเสถียรภาพบนพื้นมันสามารถรับประกันความถูกต้องของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อ การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีของโลหะผสมชั้นในสามารถตอบสนองความต้องการของความดันแบริ่งที่แตกต่างกันอุณหภูมิการทำงานที่แตกต่างกันและความเร็วในการเลื่อน การออกแบบพื้นผิวแรงเสียดทานสามารถตอบสนองความต้องการของวิธีการที่แตกต่างกันของการเติมน้ำมันและป้องกันการกัดแกน